januari 2024

Testbädd sprider kunskap om nya teknologier

San Giliyana Vi befinner oss i ett teknikskifte där bilar elektrifieras och samhället digitaliseras. Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle på många sätt. Vi har gått från att använda papper och penna till att ha tillgång till oändliga mängder information på våra datorer och mobila enheter. Digitaliseringen har gjort det möjligt för oss att kommunicera med människor över...

maj 2023

april 2023