Smart underhåll lyser med sin frånvaro i tillverkningsindustrin

Den tekniska utvecklingen inom tillverkningsindustrin går fort. Vissa påstår till och med att det går i en rasande hastighet. Men har tillverkningsindustrin hängt med i samma takt inom området smart underhåll? Nej, inte alls hävdar San Giliyana, industridoktorand på Mälardalens Industrial Technology Center (MITC). San Giliyanas forskning handlar om teknologier för smart underhåll, som tillexempel Cloud...

Rätt kompetens avgörande för smart underhåll

Bredda bilden bildbank för TeknikföretagenTrots snabb teknologisk utveckling står den svenska tillverkningsindustrin och stampar när det kommer till smart underhåll. Varför? En av de största utmaningarna stavas kompetens. För om företagen ska kunna effektivisera och övergå till en mer digitaliserad typ av underhåll krävs rätt kunskap – både bland chefer och medarbetare. Det menar San...

Samverkan bidrar till kunskap inom smart underhåll

Vi befinner oss i en ny industriell generation, industri 4.0, som introducerades år 2011 i Tyskland. Den fjärde industriella generationen har resulterat i nya teknologier, som tillexempel Internet of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Big Data and Analytics och Cloud Computing. Industrin står inför stora utmaningar, där de nya teknologier tar alltmer plats. Produktionssystem, såsom...