Rätt kompetens avgörande för smart underhåll

Bredda bilden bildbank för TeknikföretagenTrots snabb teknologisk utveckling står den svenska tillverkningsindustrin och stampar när det kommer till smart underhåll. Varför? En av de största utmaningarna stavas kompetens. För om företagen ska kunna effektivisera och övergå till en mer digitaliserad typ av underhåll krävs rätt kunskap – både bland chefer och medarbetare. Det menar San Giliyana, industridoktorand på MITC, Mälardalen Industrial Technology Center, och MDU, Mälardalens universitet, som forskar inom teknologier för smart underhåll.

Smart underhåll var ett hett ämne under årets underhållsmässa i Göteborg i början av juni. Tillsammans med en rad företag fanns TNG Tech, specialister inom kompetensbaserad och datadriven ingenjörs- och teknikrekrytering, på plats för att diskutera framtidens kompetensförsörjning med branschens företrädare.

– Det är väldigt tydligt att tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar att hitta rätt kompetens inom smart underhåll framåt. Som rekryterare kommer det bli än viktigare att tillsammans med företagen våga utmana gamla mönster och kravprofiler för att hitta bästa möjliga matchning, konstaterar Carolina Degerkvist, Customer Success Manager på TNG Tech.

Kunskapsluckor kring implementering av smart underhåll

En av deltagarna på mässan var San Giliyana, industridoktorand på MITC och MDU. San har en bakgrund som underhållsingenjör på Volvo Group Trucks Operations, men har de senaste åren undervisat inom underhåll, produktion och logistik på MDU. Sedan hösten 2021 har han dessutom specialiserat sin forskning på just implementering av teknologier för smart underhåll för tillverkningsindustrin. För det är just här som kunskapsluckor fortfarande finns.

– Forskningen kring Industri 4.0 och teknologier för smart underhåll är omfattande och teknologierna finns där. Men kring implementeringen av dessa ute på företagen finns ett tydligt gap, berättar han.

San Giliyana, industridoktorand på MITC, Mälardalen Industrial Technology Center, och MDU, Mälardalens universitet, forskar inom teknologier för smart underhåll.

Därför går det så långsamt

För att få en tydligare bild av hur långt den svenska tillverkningsindustrin har kommit gällande smart underhåll har San kartlagt både stora, medelstora och små tillverkningsföretag. Resultatet är tydligt. Endast ett fåtal företag har kommit i gång – av olika anledningar.

– Det finns ett stort intresse för de här frågorna i stort, men om företagen inte har resurser och rätt kunskap så kommer inte arbetet i gång, konstaterar San.

San radar upp de vanligaste utmaningarna till att företagen står och stampar:

  • Kompetensbrist inom företaget
  • Gamla maskiner som inte är kompatibla med den nya tekniken
  • Rädsla för cyberattacker
  • Företagsledningar och ledare som inte är insatta och vill satsa

Dags att höja statusen kring smart underhåll

När det kommer till kompetensbristen finns det utmaningar. Dels handlar det om att framåt attrahera och rekrytera rätt kompetens från universiteten och högskolor. Att hitta personer med rätt teknisk kompetens som brinner för frågorna.

Här pekar San på att ett grundproblem handlar om att industri, produktion och underhåll inte är lika ”heta” specialiseringsområden som exempelvis produktutveckling som lockar fler ungdomar.

Ny teknik skapar nya roller

San menar också att företagen vid nyrekryteringar behöver titta brett, använda sig av en kompetensbaserad rekryteringsprocess och även väga in potential och begåvning. Han menar att det tekniska kunnandet kring Industri 4.givetvis måste finns där, men inte nödvändigtvis den specifika kunskapen om de aktuella teknologierna. Där kan intern utbildning vara ett alternativ.

Dataanalytiker och AI-ingenjörer är två exempel på roller som industrin kommer behöva framåt. Men därtill är det viktigt att hitta personer som kan ta ett helhetsgrepp och se hela kedjan. För det handlar inte bara om tekniken som samlar in data. I slutändan kommer det också finnas behov av att byta ut en komponent eller sensor på plats. Och det är ingen robot som kommer utföra jobbet utan en elektriker eller mekaniker.

– En farhåga från branschen är att tekniken i Industri 4.0 kommer att ersätta människor. Jag skulle säga att det är tvärtom. Den nya tekniken skapar nya roller. Så människor kommer fortfarande att behövas i allra högsta grad. Inte minst elektriker och mekaniker som det är stor brist på idag, säger San.

Viktigt med intern utbildning

En annan viktig del för att motverka kompetensbristen handlar om att kompetensutbilda befintlig personal. Chefer och medarbetare med rätt kunskap kommer nämligen vara avgörande. Inte minst i uppstarten – för att veta vilken data man behöver samla in.

Artikeln publicerad i www.tng.se. Skriven av San Giliyana.