Vad är smart underhåll?

Det finns olika definitioner. Generellt handlar smart underhåll om att samla in och analysera data, för att därefter fatta beslut baserat på datan. Detta görs i syfte att reducera underhållsrelaterade kostnader och driftstörningar.