Samverkan bidrar till kunskap inom smart underhåll

Vi befinner oss i en ny industriell generation, industri 4.0, som introducerades år 2011 i Tyskland. Den fjärde industriella generationen har resulterat i nya teknologier, som tillexempel Internet of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Big Data and Analytics och Cloud Computing. Industrin står inför stora utmaningar, där de nya teknologier tar alltmer plats. Produktionssystem, såsom strategier, processer, maskintyper och underhåll, förändras. Underhåll är en av dem funktioner som kommer att påverkas genom implementering av industri 4.0 teknologier.

I industri 1.0 körde vi våra maskiner till haveri. Vi började med planerat underhåll i industri 2.0, och med tillståndsövervakning i industri 3.0. Idag, som en del av industri 4.0, pratar vi om smart underhåll där de nya industri 4.0 teknologierna spelar en viktig roll. Ett exempel är att maskiner kopplas upp med hjälp av IoT. AR, det vill säga smarta glasögon, används för digitala underhållsinstruktioner. Big Data and Analytics används för insamling av underhållsdata, analys och beslutfattande med hjälp av Artificiell Intelligens (AI), som tillexempel maskininlärning. Forskningen har kommit långt, men gapet mellan forskningen och industrin är stort. Vi har pratat om teknologier för smart underhåll i mer än 10 år, men industrin har fortfarande stora utmaningar.

Jag brinner för samverkan, underhåll och teknik. Därför har jag fokuserat min forskning på att hjälpa tillverkningsindustrin att implementera teknologier för smart underhåll på ett kostnadseffektivt sätt, genom samverkan, säger San Giliyana, industridoktorand på Mälardalens Industrial Technology Center (MITC). MITC är en samverkansplattform som stärker relationen mellan akademin och industrin, genom tekniska utvecklingsprojekt, studentprojekt, forskningsprojekt och andra typer av aktiviteter. MITC partners är bland andra Volvo Group, Alfa Laval, Hexagon och GKN ePowertrain.

I våra 2 studier har vi undersökt hur industrin ligger till idag. Undersökningen är baserad på data från 26 företag, en kombination av stora och små. Undersökningen visar att industrin har många utmaningar när det gäller implementeringen av teknologier för smart underhåll. En av utmaningarna är avsaknaden av kunskap.

På MITC och Mälardalens universitet (MDU), har vi startat ett underhållsnätverk bestående av en kombination av små, medelstora och stora företag. Nätverket startades i mars 2022 med 15 företag, och nu är antalet 30 företag och växer fortfarande, vilket tyder på stort intresse från industrin, säger San.

Inom ramen för underhållsnätverket anordnas aktiviteter såsom digitala träffar och seminarier. En testbädd för teknologier för smart underhåll är utvecklad, där deltagarna i underhållsnätverket kommer till MITC för att testa olika typer av uppkopplingar för smart underhåll. Fördelarna med testbädden är att deltagarna får kunskap, som är en av utmaningarna inom industrin. Man får tillexempel kunskap om vad man kan åstadkomma med smart underhåll, olika typer av uppkopplingar, ett modernt underhållssystem från företaget Maintmaster, IoT-sensorer, IoT-platformen Thingworx från PTC och hur AR kan användas för digitala underhållsinstruktioner.

Att använda sig av nya system som är öppna för dataöverföring underlättar kommunikation från utrustning till system. Därför blir det lättare att visa enkelheten och nyttan för industriföretagen, säger Joakim Karlsson, projektledare inom data och kommunikation på MITC.

Artikeln publicerad i tidningen Automation 9: 2 december 2022. Skriven av San Giliyana.