Hur kommer AM (3D-printing) att påverka framtidens industri och underhåll?

Christopher Gustafsson

3D printing är termen man oftast använder i vardagligt språk och det man vanligast förknippar med tekniken. Faktum är att 3D printing är ”bara” en av många additiva tillverkningsprocesser. Det standardiserade namnet för 3D printing i industrin är additiv tillverkning eller additive manufacturing på Engelska vilket förkortas till AM.

AM är en process där man på olika sätt fogar samman material oftast lager-på-lager för att skapa saker och ting från 3D modeller. Så man adderar material på varandra tills du har din fysiska sak till skillnad från när man skär bort från ett block med material eller när man formsprutar.

AM tekniken kom i gång under 1980-talet och redan efter de första lyckade printade saker och ting så hade man en vision om att AM kan komma att radikalt förändra framtidens tillverkning. På den tiden så var maskinerna fortfarande klumpiga och extremt dyra. I vissa fall var det tekniskt sätt inte ekonomiskt hållbart. Men man kunde förutspå att på längre sikt se enorma fördelar med AM tekniken (se Gartner Hype Cycle från 2015).

Senaste 10–15 åren så har vi sett att flera patent på många AM tekniker börjat upphöra. Det har lett till ökat antal av AM teknik leverantörer så som maskintillverkare, tjänsteleverantörer, och forskningsinstitut, med flera. Vi lever i en tid där AM tekniken kommer att lyfta fram flera utvecklingsmöjligheter och fördelar för både industrin och övriga samhället.

Oftast när man pratar om AM med folk i tillverkningsindustrin idag så har de siktet på att man ”bara” kan använda plastmaterial och kanske några få metallmaterial. Men i själva stunden så har vi nu enormt mycket olika material tillgängligt för AM tekniken. Man kan till exempel printa med olika metallegeringar, kompositer, keramer, biomaterial, råvaror och även mat.

Jag tror att framtidens tillverkningsindustri måste börja agera och verkligen ta tag i AM tekniken. Börja spendera pengar och ta risken med att AM tekniken kanske inte riktigt är mogen – den är inte lika mogen som de redan existerande tillverkningstekniker. I och med den fortsatta snabba utvecklingen av olika AM material, AM processer och nya designmöjligheter med AM så kommer framtidens tillverkningsindustri att förändras. Nuvarande AM teknik har mest utforskat 3D printing – vad hittar vi om vi blickar framåt med 4D och 5D printing då vi kan utnyttja smarta material?

AM och underhåll är (nästan) en självklarhet. Varför jag säger nästan är för att innan man kan använda AM för underhåll av exempelvis skadade verktyg i en produktionslina så behöver man säkerställa vissa saker. Man behöver (1) undersöka att det ens går att reparera skadan utan att tillverka ett nytt verktyg, (2) säkerställa att det AM material man använder ger samma materialegenskaper som originalmaterialet i verktyget och (3) säkerställa att samtliga kvalitetssäkringsaspekter uppfylls efter utförd reparation. Ett annat exempel är att med hjälp av AM tekniken snabbt kunna producera fixturer, jiggar och andra verktyg för underhållsarbetet. Men även i detta fall så behöver man säkerställa vissa saker innan verktygen kan användas.

Även om detta är två simplifierade exempel så behöver man se över hela designen för sina produkter man tillverkar och hela designen för produktionssystemen för sina produkter. Därför är det viktigt att redan få med AM tekniken i sina beräkningar när man utför sina design för underhåll (design for maintenance) i utvecklingsfasen av sina produkter och produktionssystem.

Krönikan publicerad: 2 juli 2024. Skriven av Christopher Gustafsson till smartunderhåll.se

Share this post