Att leda innovation och samarbete för produktionutveckling: min roll på Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)

Anna Bird

I dagens snabbt föränderliga industrilandskap är samarbete och partnerskap avgörande för att driva innovation och hållbarhet framåt. Som ledare för MITC har jag privilegiet att vara involverad i att leda och främja samarbetsinitiativ mellan tillverkningsindustrin och akademin, med fokus på produktionens utveckling. I denna artikel kommer jag att dela med mig av mina personliga perspektiv och reflektioner kring hur MITC:s samarbetsmodell har främjat innovation och hållbarhet inom industrin.

På MITC strävar vi efter att skapa en stark samhörighet med våra partnerföretag. Vi blir som deras kollegor för produktionsutveckling, där vi arbetar nära tillsammans för att identifiera och adressera deras specifika utmaningar. Genom att vara en del av deras team får vi möjlighet att förstå deras verksamhet och utmaningar på djupet. Denna integrerade samarbetsmodell gör det möjligt för oss att skapa skräddarsydda lösningar och arbeta effektivt mot gemensamma mål för teknikutveckling och lärande.

En av mina viktigaste uppgifter är att stödja våra experter inom olika smarta teknologiområden. Genom att tillhandahålla resurser och skapa en miljö för lärande och experimentation kan vi främja våra medarbetares utveckling och tekniska färdigheter, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar att stötta företagen och akademin. Vi håller oss uppdaterade om de senaste trenderna inom teknologi och innovation och skapar en dynamisk miljö där akademi och industri samproducerar för gemensam utveckling.  Ett exempel är området smart underhåll där vi bedriver forskning i samverkan med ett stort antal industriföretag och Mälardalens universitet. Arbetet har gett oss kompetensen att bedriva konkreta aktiviteter med företag som en testbädd för smart underhåll där olika tekniker samspelar samt ett nytt AI-labb där deltagare lär sig att bygga AI modeller utan att koda.

På MITC involverar vi studenter, industridoktorander och forskare i våra projekt och stöttar alltid utbildning och forskning i kontakten med företag och med verkliga case. Genom att ge studenter möjlighet att arbeta nära våra partnerföretag och våra tekniska experter, får de en unik möjlighet att tillämpa sin kunskap i praktiken och bidra till innovation inom tillverkningsindustrin. Samtidigt som vi stöder deras akademiska utbildning ger vi dem också möjlighet att bygga upp värdefulla erfarenheter och nätverk som kommer att gynna dem i deras framtida karriärer.

MITC satsar framåt på att vara en plats för möten och tester, en miljö för lärande och ett teknikcenter för utveckling som bidrar till hållbarhet i industrin och i samhället. I höst öppnas övervåningen i vårt hus i Munktellstaden. Här finns teknik för labbar inom smart produktionsutveckling, projektrum, eventytor och en härlig samling med människor som älskar att samarbete mellan industriföretag, stora som små, teknikleverantörer, start-ups, forskningsinstitut och akademi. Välkommen att engagera dig!

Krönikan publicerad: 21 maj 2023. Skriven av Anna Bird till smartunderhåll.se.

Share this post