Varför du ska fundera på varför

Camilla Lundgren

Jag är forskare inom Smart Maintenance, och gift med en teknisk chef inom underhåll på ett storföretag. Vi har helt klart intressanta diskussioner vid middagsbordet som hjälper oss båda i våra arbeten – men jag får svårt att sia om framtidens underhåll när jag hör om utmaningarna här och nu. Jag kan ibland känna att vi har en lång väg till ett Smart Maintenance som matchar framtidens, till och med dagens industri, när mycket av tiden går åt till att släcka bränder. Kanske låter det som en dyster inställning, men det är inte min mening. Teknikutvecklingen går fort, och många företag har ändå snappat upp ny teknik och arbetar aktivt med Smart Maintenance. Men det finns också en del utmaningar då det ofta glöms bort att det krävs kontinuerlig utveckling av organisationen och individerna i den. Det är inte bara att göra en punktinsats att till exempel installera de senaste sensorerna och börja samla data. Det krävs gediget engagemang och långsiktigt arbete – en underhållsstrategi som lyfter perspektivet från skruv- och mutternivå till ett varför. Varför bedriver vi underhåll i vår fabrik?

För att möta kraven som ställs på ett fungerande produktionssystem är det många som snabbt hamnar i tankarna vad man ska göra – hur ofta man ska göra förebyggande underhåll på vilka maskiner, vilka reservdelar som ska finnas på plats, vilken utrustning som ska ha kontinuerlig tillståndsövervakning osv. Det dokumenteras och kopplas till företagets mål och kallas sedan för en underhållsstrategi, när det i själva verket är en underhållsplan. Jag och mina närmsta forskningskollegor inom området hävdar i stället att en underhållsstrategi ska starta med ett varför, ett högre syfte som inspirerar medarbetarna inom underhållsorganisationen och får ledningen att tro på dess förmåga. Gå sedan vidare med ett hur – några nyckelord som beskriver hur ni ska arbeta för att uppnå ert varför. Till sist – vad ska ni göra, vilka aktiviteter ingår, för att ni ska uppnå ert varför. Under ett föredrag om underhållsstrategi vad det en underhållschef som sa ”att underhålla en maskinpark är en aktivitet”. De är på helt rätt spår! 

Under 2021 gjorde vi en forskningsstudie om Smart Maintenance implementering, där vi fann ett antal faktorer som kan utgöra hinder på vägen. För att konkretisera denna krönika ska jag dela med mig av några av hindren, samt ge en kort rekommendation om hur man kommer över dessa. Bristande engagemang från ledningen – Om inte ledningen bryr sig blir det svårt att få genomslag i hela organisationen. Och är man den som ska motivera varför ledningen ska bry sig tror jag att man tjänar på att dra in på argumenten om förebyggande underhåll och komponentbyten, för det ses ofta som en kostnad. Fokusera på ett större varför. Bristande systemperspektiv – En fabrik består ofta av många olika delar som skapar förutsättningar att producera produkter. Tyvärr hamnar fokus lätt på att jaga grönmarkerade nyckeltal för ”min maskin”, och det glöms bort varför maskinen ens står där. Utmaningar i att sätta inspirerande mål – Hur många pratar om målsättningar kring teknisk tillgänglighet? I stort sett alla. Hur mycket jobbar ni med individuella mål för medarbetarna? Skapa engagemang hos medarbetarna genom att bjuda in dom till att vara med att sätta sina egna mål, kopplat till ert varför. Utmaningar i att specificera förbättringsaktiviteter – vi må börja med ett varför, men det behöver även konkretiseras ner till vad man ska göra. Involvera medarbetarna i workshops där alla förslag på förbättringsaktiviteter är välkomna – här går kvantitet före kvalitet! Därefter, prioritera era vad efter det som är lätt att börja med, samt leder till ert varför.

Jag har som sagt svårt att sia om hur framtidens underhåll kommer se ut, men jag tror det blir allt viktigare att våga lämna skruv- och mutternivå en stund och vara lite mer visionär. Att formulera ett varför som skapar engagemang hos medarbetare och kan guida beslutsfattande i situationer där det inte finns en plan. Vidare har vi kompetensförsörjningsfrågan (vilken förtjänar en krönika för sig). Framöver behöver vi attrahera många tusen duktiga personer till underhåll i stenhård konkurrens med andra spännande branscher och yrken. Jag kan bara tala för mig själv – men jag tycker inte det låter jättespännande att forska om hur svensk industri ska reparera maskiner. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige motiverar mig mer. 

Krönikan publicerad: 29 maj 2023. Skriven av Camilla Lundgren till smartunderhåll.se.

Share this post