En strategisk syn på teknikutveckling

Anna Granlund

Jag blev ombedd att skriva en krönika utifrån en föreläsning jag höll för en tid sedan. Där presenterade jag, baserat på flera års forskning, mina reflektioner på användningen och utveckling av teknik inom främst produktion. I denna krönika försöker jag återge denna bild och avslutningsvis sätta det i ett smart underhållsperspektiv.

Teknik, såsom olika former av automation, är idag ett vanligt och naturligt inslag inom industrin. Även om det passerat trender genom åren kring vilken grad av automation som eftersträvas har antalet applikations- och användningsområden ständigt ökat de senaste decennierna. I många sammanhang är automation nödvändigt för att klara vissa sysslor och är ofta (men inte alltid!) det den mest kostnadseffektiva lösningen. Så användningen av teknik har onekligen en stor potential, under förutsättning att den används på rätt sätt.   

Även om jag är personligen inte tror att vi någonsin kommer att nå full automation, kommer det framöver finnas färre och färre uppgifter som teknik inte kan lösa bättre än människor. Men trots att användningen av teknik ökar, är det inte garanterat att det går hand i hand med ökad nytta. Det finns ofta en inbyggd tilltro att automation eller andra tekniska lösningar alltid skapar värde, vilket tyvärr inte behöver vara fallet. Forskning visar att många tekniska investeringsprojekt utförs ad hoc och att viktiga beslut under processen ofta fattas på magkänsla i stället för välgrundade underlag. Dessutom går många investeringsprojekt över både tidsram och budget samtidigt som den resulterande lösningen har ett begränsat värde för verksamheten, särskilt i förhållande till den investering som krävts. Detta orsakas ofta av en otydlig kravbild eller brist på beställarkompetens vilket resulterat i en för komplex (och därmed dyr) lösning för behoven och förutsättningarna som funnits.

Det är därför viktigt att komma ihåg att användningen av teknik inte har ett egenvärde, utan bör se som ett medel för att uppnå konkurrensmässiga prioriteringar vilket kan vara allt från förbättrad kvalitet, ergonomi, effektivitet, säkerhet eller sänkt kostnad. Teknik är ett kraftfullt verktyg för att uppnå konkurrensmål eller uppnå ett eftersökt värde.Men det är viktigt att hitta rätt typ av lösning, rätt applikation och rätt teknisk nivå för de krav och förutsättningar som finns. Och det är lättare sagt än gjort då lösningsmöjligheterna är många och kräver affärsmässiga avvägningar. Det i sin tur kräver god insikt i verksamheten, dess processer och behov. Den valda lösningen ska vara kostnadseffektiv och värdeskapande för företaget i ett större perspektiv, men också över en längre tid, inklusive förutsättningar som allt snabbare teknikutveckling och tätare produktionsomställningar.

Att identifiera eller uppskatta det möjliga värdet vid införande av nya teknologier kan sig vara en utmaning. Detta då de nya, smarta, teknologierna erbjuder stora möjligheter till nya sätt att arbeta där vi idag kanske inte ens riktigt inser potentialen. Det riktigt stora värdet av de nya smarta teknologierna uppnås t.ex. först när hela värdekedjan är ihopkopplad.      

Ett konkret råd kan därför vara att inte asfaltera kostigar. Med det menar jag att om man ändå ska göra om process bör man lyfta blicken från dagens lösning och se de möjligheter som nya arbetssätt eller tekniska lösningar kan ge. Ett lysande exempel är Teslas Gigafactory med Giga Press för Model Y. Där frångick man traditionell karosstillverkningen med mindre delar som sammanfogas till att med ny teknik högtrycksgjuta stora delar av karossen och mer eller mindre tillverkar bilar i verklig storlek på samma sätt som leksaksbilar görs. Revolutionerande och effektivt!

Så mitt avslutande råd för smart underhåll eller smart teknik överlag, är att se förbi den nya, tekniska, betydelsen av ordet smart såsom uppkopplad och istället gå tillbaka till den mer ursprungliga betydelsen av ordet. Att göra något på ett skickligt eller listigt sätt. Det tror jag är vägen framåt!

Krönikan publicerad: 11 maj 2023. Skriven av Anna Granlund till smartunderhåll.se.

Share this post