En AI-mjukvara som krönikör på ämnet Smart Maintenance Technologies

Marcus Bengtsson

Jag skrev följande uppmaning i ChatGPT: ”skriv en krönika på runt 300 ord om smart maintenance technologies, håll det populärvetenskapligt”. Nedan 255 ord blev resultatet:

”Smart maintenance teknologier är det senaste steget i utvecklingen av underhållsbranschen. Med hjälp av avancerade sensorer och datainsamlingstekniker kan man nu få en mer exakt bild av hur en maskin eller ett system fungerar, och använda den informationen för att förbättra underhållet och förlänga livslängden på utrustningen.

En av de viktigaste fördelarna med smart maintenance är att det kan hjälpa till att förebygga nedstängningar och avbrott i produktionen. Med hjälp av sensorer som kontinuerligt mäter temperaturer, vibrationer och annat kan man tidigt upptäcka tecken på problem, och därmed göra det möjligt att reparera eller byta ut utrustning innan det leder till en nedstängning.

Ett annat viktigt område där smart maintenance kan göra en skillnad är i förbättringen av maskinernas energieffektivitet. Genom att samla in data om hur utrustningen används och förbrukar energi kan man identifiera områden där det finns möjlighet till förbättringar. Detta kan innebära att man kan justera inställningarna på maskinerna för att minska energiförbrukningen, eller att man kan byta ut gamla komponenter mot mer energieffektiva alternativ.

Men det är inte bara företagen som får nytta av smart maintenance teknologier. Ökad precision och förbättrad datainsamling kan också göra det möjligt för underhållsarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett mer effektivt och säkert sätt. Det kan också hjälpa till att minska mängden av avfall och skräp som genereras under underhållsarbeten.

Så smart maintenance teknologier är en viktig utveckling som kan hjälpa företag att minska kostnader, förbättra produktiviteten och öka säkerheten. Det är en viktig del i arbetet för att skapa en hållbar framtid för industrin.”

Vidare skrev jag i ChatGPT: ”Kan du förkorta och förklara för en mellanstadiestudent”. Nedan 76 ord blev resultatet:

”Smart maintenance är en ny teknik som hjälper till att hålla maskiner och utrustning i bra skick. Det gör det genom att använda sensorer och datorer för att samla in information om hur maskinerna fungerar, och använda den informationen för att förbättra underhållet. Detta kan hjälpa till att förebygga problem innan de händer, så att maskinerna inte behöver stängas av och repareras. Det kan också hjälpa till att göra maskinerna mer energieffektiva och hålla underhållsarbetet säkrare.”

  • Vad tycker ni? Håller ni med eller motsäger ni er resultatet?
  • Använder ni ChatGPT eller andra gratis AI-mjukvaror till någonting arbetsrelaterat?
  • Ser ni några faror med att använda liknande verktyg?
  • Vad tror ni om framtiden för dessa verktyg?

Arbetsrelaterat så har jag än så länge bara hunnit testa ChatGPT för korrekturläsning och översättning av textstycken samt skapande och förklarande/förtydligande av formler för Excel och PowerBI. Jag har också labbat lite med andra gratisprogramvaror och jag har vissa tankar på analyser och användningsområden som jag kommer att testa i nära framtid. Jag är tämligen övertygad om att jag i framtiden kommer att använda liknande verktyg i stor utsträckning. Än så länge saknar jag nog bara fantasi för att förstå hur jag kommer att kunna tillämpa tekniken till ännu fler syften. Jag tror att det ligger mycket i den trendande tweeten skriven av Santiago (@svpino): ”AI will not replace you. A person using AI will”. Envis som en åsna (enligt en del) så är jag säker på att underhållsbranschen även i framtiden kommer att ha behov av människor med baskunskap inom bland annat mekanik, elektronik, tribologi osv. Att inte ”boosta” denna kunskap med bland annat applikationer inom AI vore nog att vara ännu mer envis dock…

(Skapa ditt eget ChatGPT-konto på: https://openai.com/blog/chatgpt/)

(Tips: om du vill testa hur omfattande ChatGPT verkligen är så skapa ett konto och ge programmet exakt samma uppmaning som jag gjort ovan, jämför likheter och olikheter i svaret jag fick kontra vad du kommer att få)

Krönikan publicerad: 9 februari 2023. Skriven av Marcus Bengtsson till smartunderhåll.se.