Smart underhåll med hjälp av industri 4.0 teknologier

San Giliyana

I olika forum har industri 4.0 diskuterats, och många har varit av uppfattningen att industri 4.0 handlar om att automatisera industrin helt och göra människor arbetslösa. Detta håller jag inte med om. Vi hade en liknande diskussion när industri 3.0 kom, att automation skulle göra oss arbetslösa, men så blev det inte utan många nya arbeten kom till i stället. För mig är industri 4.0 en verktygslåda, där de nio teknologierna är verktygen i lådan som kan användas för att reducera icke värdeskapande aktiviteter, och därmed få effektivare produktionsprocesser.

I industri 1.0 körde vi maskinerna till haveri för att sedan reparera dem och fortsätta producera. Vi började med planerat underhåll i industri 2.0, och med tillståndsbaserat underhåll i industri 3.0. Inom ramen för industri 4.0 har vi en ny generation av underhåll, nämligen smart underhåll, som i allmänhet handlar om att fatta underhållsbeslut baserat på underhållsdata. Min forskning handlar om hur industri 4.0 teknologier kan användas för att effektivisera underhållet. Maskiner kan uppkopplas med hjälp av IIoT, Big Data and Analytics kan användas för att samla och analysera underhållsdata, AR kan användas för underhållsinstruktioner och fjärrstyrt underhåll, Simulering kan stödja underhållsplaneringen och genom AM kan reservdelar till gamla maskiner tillverkas.

Idag finns det mycket forskning om hur industri 4.0 teknologier kan användas för att effektivisera underhållet. Jag tycker dock inte att industrin har kommit tillräckligt långt med implementeringen av dessa teknologier. Inom ramen för min forskning har jag identifierat några utmaningar, till exempel att det kostar mycket för att kunna komma i gång med teknologierna, kompetens, Cyber Security och att få med ledningen. Syftet med min forskning är att hjälpa industrin med implementeringen av industri 4.0 teknologier, för att reducera underhållsrelaterade kostnader och produktionsstörningar. För mig handlar inte smart underhåll om att datorer sköter underhållet helt och hållet och byter komponenter åt oss. Smart underhåll handlar, enligt mig, om att använda industri 4.0 teknologier för att effektivisera traditionellt underhåll. Vi människor kommer att behöva byta komponenter och utföra mekaniska och elektriska arbeten, men mycket effektivare tack vare industri 4.0 teknologier.

Som jag har nämnt ovan har jag ett stort intresse för underhåll, och därför sökte jag tjänsten som industridoktorand på Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och Mälardalens universitet i Eskilstuna. MITC är en samverkansplattform som stärker relationen mellan akademin och industrin genom tekniska utvecklingsprojekt, studentprojekt, forskningsprojekt, och andra typer av aktiviteter. MITCs partners är bland andra Volvo, Alfa Laval, Hexagon och GKN ePowertrain. Jag hoppas att genom min forskning om smart underhåll kunna bidra till implementeringen av nya teknologier i industrin och på det sättet stärka svensk industris konkurrenskraft.

Krönikan publicerad: 21 april 2022. Skriven av San Giliyana till edig.nu.